Коли за скрап - lzyi.com http://skrap.lzyi.com Sat, 20 May 2017 15:07:04 +0000 Joomla! - Open Source Content Management bg-bg Рециклирането, като необходимост http://skrap.lzyi.com/item/27-рециклирането,-като-необходимост http://skrap.lzyi.com/item/27-рециклирането,-като-необходимост

Рециклирането е затворен кръг, както като производствен процес, така и като необходимост. Рециклираме, за да се отървем от нещо ненужно, което се превръща в основна суровина за промишлеността, за да се върне отново към потребителите, под формата на стоки.

Когато рециклираме ние си осигуряваме определен финансов стимул и в същото време съдействаме за опазването на околната среда. Рециклирането в днешни дни е доста добре развит бизнес и много отрасли на промишлеността разчитат на отпадъчните материали, именно поради тяхната бърза преработка и усвояване.

Материалите и суровините се превръщат в доста голям проблем за много производители. Ето защо рециклирането е процес, който разрешава много от проблемите на съвременното производство. Експлоатацията на околната среда от една страна и нейното замърсяване – от друга, превърнаха рециклирането в един съвременен опит да се използват максимално всички продукти и суровини.

Някои хора рециклират, защото имат финансова изгода от това, други – по-скоро от определен алтруизъм. Въпреки отделните и много различни импулси да се рециклира, целта е една, а именно – да се запази природата по-чиста.

Рециклирането на автомобили вече не е такъв проблем, какъвто беше в миналите десетилетия. Всички сме виждали изоставени амортизирани автомобили и уреди, оставени на произвола на съдбата, особено в безлюдни райони. Подобно недобросъвестно отношение е доста опасно, не само за природата, но и за хората. Освен това, в много държави са регламентирани със закони правилата за съхранение и рециклиране на непотребните уреди и машини.

Автомобилите съдържат доста ценни метали, които са доста скъпи за набавяне и преработка. Рециклирането се явява като удобна алтернатива, както за самите собственици на автомобили, така и за производителите на автомобили, които се възползват максимално от дейността на базите за скрап.

Почти всичко може да бъде рециклирано и използвано отново. Това е особено наложително във време, белязано от недостига на много суровини. Рециклирането е и необходимост, която трябва да се превърне в задължение за всички хора.

]]>
water_spirit@asa.bg (water_spirit) Коли за скрап Mon, 17 Mar 2014 23:25:20 +0000
Световни цени за скрап http://skrap.lzyi.com/item/26-световни-цени-за-скрап http://skrap.lzyi.com/item/26-световни-цени-за-скрап

В световен мащаб идеята за разделно събиране, предаване на всякакви стари автомобили и електрически уреди придоби голяма популярност. Всичко е с цел опазване на околната среда, а у нас и с идеята да се изкарат допълнителни средства. В случаи, че и вие притежавате стар непотребен автомобил, ще да сте на ясно къде, как и за колко може да го предадете на скрап.

У нас все още идеята за предаване на стари автомобили и всякакви метални отпадъци на скрап е още новозараждаща се и въпреки това не липсват участници, нито инициатори. Главна роля вземат бездомните, безработните и просяците, както и хората от малцинствата, но въпреки товажелание у никого не липсва, а щом става дума за изкарване на допълнителни пари, защо това да не е повода да реализирате едно предаване на коли за скрап или електроуреди за скрап и самите вие.

По света има много страни, в това число силно развитите държави, които поемат контрол и управление над металната скрап индустрия. Това са все страни, които имат население в милиони и е обясним факта, те да изхвърлят битови отпадъци, с много повече пъти от развиващите се и по-малки страни.

Сред страните от споменатите вече се отнасят и държави, много известни с иновативни и чудновати изобретения, съсредоточени именно върху рециклирането. Технологиите и методите им са световно признати от еко защитници и неправителствени организации. Те са смятани за безвредния към природата и ефективния в изпълняване на цел и мисия. Дори в най-близко бъдеще се предвижда да се обхванат материали, които могат да се преработват давайки своя положителен ефект и дори усилването му.

]]>
ivan.a.yurukov@gmail.com (Super User) Коли за скрап Sun, 17 Nov 2013 09:22:04 +0000
Отпадъци за рециклиране http://skrap.lzyi.com/item/25-отпадъци-за-рециклиране http://skrap.lzyi.com/item/25-отпадъци-за-рециклиране

Всяко домакинство отделя голям обем отпадъци, но едва ли някой се замисля в дълбочина, къде отиват всички те. Боклука, събиран по разделен начин се разпределя, но нещата не свършват единствено с изнасянето им до сметището.

Различните отпадъци – хартия, стъкло и метали биват преработвани, за да се получат от тях нови продукти годни за употреба.

Всичко, събирано в цветните контейнери бива извозвано с камиони до регламентираните сметища. С тази дейност се занимават множество фирми и нейните подизпълнители.

Тяхната дейност се свежда до старателно следене на събираните и превозвани отпадъци до големи контейнери, а това допринася за улесняване на вечеразделните суровини в по-малки контейнери от бита.

В контейнерите за разделно събиране има множество отпадъци, които не са правилно разпределяни. Рециклируемият отпадък там е по-малко от половината отреден за дадена суровина.

Какво се случва с отпадъци от метали, стъкло и хартия по нататък.

Всички събрани от цветните контейнери отпадъци биват превозвани до специално отредени площадки, където се сортират и предварително се третират. Годните отпадъци се сепарират, чрез инсталации и се рециклират. Последва делене на видове и под видове, което води до балиране, с цел намаляване на обема им.

Всички сортирани отпадъци периодично биват пренасяни в рециклиращ заводи, където като вторични суровини се дообработват. Така те биват превръщани отново в стоки, продукти или опаковки за нова употреба.

Всички отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани биват изгаряни, а това представлява добра алтернативна енергия за производствени предприятия и циментови заводи. Към битови отпадъци се отнасят всички отделяни от ежедневието на хората метали, пластмаси, стъкло и хартия. Те се депонират на сметища. За по-специфични материали няма създадени преработващи фабрики в страната ни и затова те се изнасят в другите страни, където съществуват големи фирми, които ги поемат за рециклиране.

]]>
ivan.a.yurukov@gmail.com (Super User) Коли за скрап Fri, 25 Oct 2013 10:34:02 +0000