Коли за скрап от lzyi.com

Полезни статии на тема коли за скрап. Тук може да намерите много материали, които да ви помогнат да направите правилния избор.

Отпадъци за рециклиране

Всяко домакинство отделя голям обем отпадъци, но едва ли някой се замисля в дълбочина, къде отиват всички те. Боклука, събиран по разделен начин се разпределя, но нещата не свършват единствено с изнасянето им до сметището.

Различните отпадъци – хартия, стъкло и метали биват преработвани, за да се получат от тях нови продукти годни за употреба.

Всичко, събирано в цветните контейнери бива извозвано с камиони до регламентираните сметища. С тази дейност се занимават множество фирми и нейните подизпълнители.

Тяхната дейност се свежда до старателно следене на събираните и превозвани отпадъци до големи контейнери, а това допринася за улесняване на вечеразделните суровини в по-малки контейнери от бита.

В контейнерите за разделно събиране има множество отпадъци, които не са правилно разпределяни. Рециклируемият отпадък там е по-малко от половината отреден за дадена суровина.

Какво се случва с отпадъци от метали, стъкло и хартия по нататък.

Всички събрани от цветните контейнери отпадъци биват превозвани до специално отредени площадки, където се сортират и предварително се третират. Годните отпадъци се сепарират, чрез инсталации и се рециклират. Последва делене на видове и под видове, което води до балиране, с цел намаляване на обема им.

Всички сортирани отпадъци периодично биват пренасяни в рециклиращ заводи, където като вторични суровини се дообработват. Така те биват превръщани отново в стоки, продукти или опаковки за нова употреба.

Всички отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани биват изгаряни, а това представлява добра алтернативна енергия за производствени предприятия и циментови заводи. Към битови отпадъци се отнасят всички отделяни от ежедневието на хората метали, пластмаси, стъкло и хартия. Те се депонират на сметища. За по-специфични материали няма създадени преработващи фабрики в страната ни и затова те се изнасят в другите страни, където съществуват големи фирми, които ги поемат за рециклиране.

Още в тази категория: Световни цени за скрап »